IdeAlt KB

Företaget IdeAlt KB, numera IdeAlt HB, startade 2005. Platsen är en liten by i Södra Lappland. Företaget planerade för tre olika verksamhetsgrenar. Den här hemsidan ska informera om en av dessa grenar, nämligen produkter skapade för främst kyrkor/församlingar och privatpersoner intresserade av alternativt undervisningsmaterial med fokus på kultur, ideal och kristen tro.

Ambitionen har varit att förutom spel efterhand också kunna erbjuda helhetslösningar för tematisk undervisning (arbetsböcker som kompletteras av PowerPoint-presentationer, planscher och frågesporter).

Hör gärna av dig om DU ser behov och vill presentera förslag på material för kristet ungdomsarbete. Kanske är det något jag kan hjälpa till med. 

Företagsnamnet IdeAlt är en kombination av orden idé, ideal och alternativ. Ordet ideal är ordkombinationens hjärta.

Jag som startat företaget är gymnasielärare. Mina ämnen är svenska, religionskunskap, psykologi och filosofi. Mitt val av yrke och ämnen avslöjar vad som intresserar mig, nämligen förutom pedagogiska frågor kultur, livsåskådning, ideal och värderingar. Det jag finner speciellt intressant är livsåkådningsanalys, samhällskritik, socialpsykologi, etik och metaetik, liksom analys av skönlitteratur och filmer.

På min fritid har jag under många års tid också ägnat mig åt kristet ungdomsarbete. I det arbetet har jag uppmärksammat olika behov och fått ett antal idéer som jag efterhand hoppas kunna förverkliga.

Just nu - våren 2008 - håller jag på med att utforma några olika planscher för tematisk bibelunder-visning. Det gäller Böner i Bibeln, Jesu liknelserStrukturer i Uppenbarelseboken och från GT Moses och ökenvandringen. Tyvärr måste jag av ekonomiska skäl vänta ännu en tid med att låta producera bibelspelet för Nya testamentet - det spel som ska komplettera På poängjakt i Bibeln GT. Däremot hoppas jag snart kunna låta trycka kortspelet Repliken. Mer information kommer.

IdeAlt KB var de första åren ett enmansföretag, men 2008 har detta förändrats. Numera består företaget av två personer som bildat ett handelsbolag. Företagsnamnet har justerats till IdeAlt HB, och verksamhetsgrenarna har vuxit till fyra. Denna hemsida representerar fortfarande bara en av dessa grenar, enligt ovan, en gren som undertecknad har huvudansvaret för.

Britt-Inger Lillbäck

Angående VAL och IDEAL